Thursday, 06/10/2022 - 07:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS TT Cù Lao Dung

Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS TT CÙ LAO DUNG

        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TT Cù Lao Dung, ngày  03  tháng 10  năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Kế hoạch chuyên môn tháng 10 năm 2019

-------------

          I. Kết quả hoạt động tháng 9/2019:

1. Mặt làm được:

- Thực hiện khá tốt chương trình SGK theo TKB HKI.

- Thực hiện chủ điểm tháng 9/2019. “Truyền thống nhà trường

- GV tham gia lớp tập huấn chuyên môn từ ngày 01/9 đến 30/9/2019, theo kế hoạch của Sở GD-ĐT và PGD.

          + GV môn Tin học tập huấn CSDL ngành 01 ngày (24/9/2019) trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hồ Nước Ngọt, phướng 6, thành phố Sóc Trăng.

+ GV BM GDCD tập huấn “Kiến thức pháp luật” 01 ngày 28/9/2019 tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, Sóc Trăng. (Cô Kiều Trang, Cô Đang)

- Tổ chức tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi “văn hay chữ tốt” cấp trường (khối 6, 7 đạt 05 giải,  khối 8, 9 đạt 6 giải).

- Hoàn thành lập kế hoạch tổ chức giảng dạy bồi dưỡng HSG lớp 9 (GVBM khối 9 rà soát, lập danh sách học sinh đăng ký nộp cho PHT chậm nhất ngày 14/9/2019).

- Hoàn thành phần thi viết sáng kiến kinh nghiệm Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020

- Thực hiện khá tốt HĐNGLL các khối lớp;

  - Hoàn thành thống nhất ppct giảng dạy bộ môn theo ppct khung năm 2010-2011 bổ sung điều chỉnh;

          - Tổ hoàn thành lập kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ bộ môn (chọn 02 chuyên đề/năm học); 01 thực hiện cấp tổ, 01 thực hiện cấp trường.

          - Tổ hoàn thành lập kế hoạch dạy học theo chủ đề của bộ môn (chọn 02 chủ đề/năm học); 01 thực hiện cấp tổ, 01 thực hiện cấp trường.      

  - Các tổ hoàn thành lập “Kế hoạch hoạt động tổ bộ môn năm học 2019-2020”  phát động đăng ký phong trào và thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả TB ĐDDH, tự làm và dạy UDCNTT.

- Thực hiện điểm số thường xuyên và định kỳ theo quy định.

- Ổn định nề nếp giảng dạy của GV, thực hiện dự giờ, thao giảng, SH tổ chuyên môn, ..., một cách khoa học của CB, GV, NV và học tập của học sinh.

- Bộ phận thư viện hoàn thành lập kế hoạch hoạt động thư viện-thiết bị năm học 2019-2020 và rà soát thống kê lại số SGK cho hs nghèo có hoàn cảnh khó khăn mượn để phục vụ cho việc học.

- GVCN, GVBM tăng cường thường xuyên cập nhật phần mềm Vnedu, trường học kết nối, các trang mạng, Website …có liên quan đến công tác giảng dạy và giáo dục.

- Thực hiện sinh hoạt CLB Tiếng Anh định kỳ tháng 9/2019 Cô Lành.

- Học sinh hoàn thành sản phẩm tham gia cuộc thi vẽ tranh “Giải quyết ô nhiễm môi trường để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản” (có 04 nhóm học sinh tham gia dự thi)

- GV hoàn thành lập Kế hoạch giảng dạy cá nhân:

          - Thực hiện các hoạt động CM chương trình 04 tuần: Từ 03/9/2019-30/9/2019.

          2. Hạn chế:

- Thực hiện thời gian biểu dạy và học của giáo viên, học sinh chưa tốt còn tình trạng vào trễ, ra sớm.

- Một số lớp chưa ổn định nề nếp trong giờ học: học sinh nói chuyện, mất trật tự, sử dụng điện thoại trong lớp, trong giờ học, bỏ rác không đúng nơi quy định, (giấy vụn, ly nước, chai nước, vỏ kẹo bánh.....)

- Tác phong học sinh thực hiện chưa tốt: vi phạm nội quy nhà trường, trang phục, môi son, nhuộm tóc, sơn móng tay, chân...

-  Một số thầy cô sâu sát trong quản lý, giáo dục học sinh, chưa giải quyết các vấn đề, các tình huống xảy ra thực tế trên lớp.

- Việc cập nhật dữ liệu, danh sách, thông tin lớp chủ nhiệm còn chậm trễ chưa kịp thời, GV cập nhật báo giảng trên Vnedu chưa đầy đủ...

  II. Kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10/2019.

1.  Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

- Tiếp tục thực hiện chương trình SGK theo TKB HKI.

- Tiếp tục thực hiện chủ điểm tháng 10/2019. “Chăm ngoan học giỏi

- GV tham gia lớp tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở GD-ĐT và PGD.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi “văn hay chữ tốt” chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi “VHCT” cấp huyện lúc 13 giờ 30 ngày 05/11/2019 tại THCS TT CLD.

- Tiếp tục công tác dạy bồi dưỡng HSG lớp 9 theo kế hoạch. (GVBM)

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 phần thi năng lực và thi thực hành giảng dạy 02 tiết. (GV dự thi)

- Tiếp tục thực hiện HĐNGLL theo kế hoạch; (GV phụ trách)

  - Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 368/HD-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng GDĐT Cù Lao Dung V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

  - Tiếp tục thực hiện Công văn số 470/CV-PGDĐT ngày 19/9/2018 của Phòng GDĐT Cù Lao Dung V/v tổ chức và QL dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất hs năm học 2018-2019.

+ Tổ trưởng sinh hoạt kỷ với giáo viên điều chỉnh, thiết kế giáo án theo yêu cầu hướng vào việc tổ chức các hoạt động của học sinh, tăng cường tính chủ động, tích cực của học sinh nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho người học.

+ Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; nghiên cứu những khó khăn về giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong đơn vị để tập trung giải quyết…

  - Tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học theo chủ đề cấp trường (tổ Ngữ văn), cấp tổ (tổ Toán) của bộ môn. (BGH+TT+GV)

  - Tiếp tục thực hiện kế hoạch báo cáo chuyên đề cấp trường (tổ Toán), cấp tổ (tổ Ngữ văn). (BGH,TT,GV)

- Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả TB ĐDDH, tự làm và dạy UDCNTT. (GVBM)

- Tiếp tục thực hiện điểm số thường xuyên và định kỳ theo quy định. (GVBM)

- Thực hiện dự giờ, thao giảng, SH tổ chuyên môn, ..., (BGH+TT+GV)

- Về công tác thao giảng dự giờ trong năm học 2019-2020, tiếp tục thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của PGD như sau:

+ Thao giảng: 2 tiết/GV/năm, trong đó có 01 tiết ứng dụng CNTT.

+ Dự giờ chéo: 12 tiết/GV/năm

+ Tổ trưởng dự giờ: 03 tiết/GV/năm

- Tổ chức dạy tăng tiết 9 tuần gồm 3 môn: Toán, Anh văn và Ngữ văn áp dụng từ ngày 14/10 đến 14/12. Cụ thể khối 6: 5 tiết: Toán 2t, Anh văn 2t, Ngữ văn 1t; khối 7, 9 4 tiết: Toán 2t, Anh văn 1t, Ngữ văn 1 t; khối 8: 3 tiết: Toán 1t, Anh văn 1t, Ngữ văn 1t. 

- Bộ phận thư viện thông tin sách tham khảo,SGK mới (TV)

- Tiếp tục khai các phần mềm (Trí Việt về soạn giảng, đề kiểm tra, bài giảng điện tử, VNPT, v.v.) để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy:

- GVCN, GVBM tăng cường thường xuyên cập nhật phần mềm Vnedu, trường học kết nối, các trang mạng, Website …có liên quan đến công tác giảng dạy và giáo dục.

  - Cập nhật dữ liệu, sản phẩm, bài viết lên trang website của trường. (PHT+TT+GV)

- Tổ chức buổi ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh. (BGH+TT+GV).

- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt CLB Tiếng anh định kỳ tháng 10/2019 Cô Hồng.

          - Tiếp tục tuyên truyền GV, HS tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. (thi trực tuyến)(06/10/2019)

          + Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô, về mái trường mếm yêu” năm 2019. Do Sở GD-ĐT phát động. Thời gian nộp chậm nhất vào ngày 10/11/2019, ( TPT, Thầy Tâm)

- Tiếp tục và hoàn thành sản phẩm Cuộc thi thiết kế Slogan tuyên truyền khẩu hiệu hành động bảo vệ môi trường với chủ đề “Màu xanh trong cuộc sống” thời gian nộp chậm nhất ngày 07/10/2019. (Thầy Tâm)

- GV Tiếp tục tập luyện vận động viên chuẩn bị tham gia Hội Khoẻ Phù đổng năm 2019. (Hưng, Hậu, Nghĩa)

- Tiếp và làm việc kiểm tra, thẩm định về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục tại trường vào ngày 16/10/2019, phân công kèm theo sau (theo Kế hoạch số 367/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng GDĐT).

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường THCS An Thạnh 1 (có thông báo sau).

  - Thực hiện các hoạt động CM chương trình 05 tuần: Từ 30/9/2019-02/11/2019.    

          2. Giáo dục thường xuyên:

- GVCN rà soát danh sách học sinh ra lớp và tổ chức vận động kịp thời đối với những học sinh chưa ra lớp. Lập danh sách học sinh trong độ tuổi chưa ra lớp gửi Thầy Hà tổng hợp về BGH để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

- Thống kê, tỷ lệ tuyển sinh 6 năm học 2019-2020 và lập danh sách học sinh trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp,… (T. Hà).

- Cập nhật dữ liệu PCTHCS năm 2019.  

          3. Kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn:

- Kiểm tra thực hiện các hoạt động chuyên môn: soạn giảng, lên báo giảng, dự giờ, thao giảng, dạy học chủ đề, báo cáo chuyên đề, điểm số thường xuyên-định kỳ, sử dụng TB-ĐDDH, UDCNTT.....

- Kiểm tra cơ sở vật chất, bàn, ghế, hệ thống đèn, quạt, tivi.....

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên: (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ)

Trên đây là kế hoạch chuyên môn tháng 9 năm 2019. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời với BGH để hướng dẫn, giải quyết./.

 

* Nơi nhận:                           

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ trưởng           

- HĐSP nhà trường;

- Lưu: VT, NV.                        

 

                       

 

 

 

 

Tác giả: Lý Thanh Hải
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 12
Tháng 10 : 46
Năm 2022 : 2.535