Thursday, 02/02/2023 - 09:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS TT Cù Lao Dung

Kế hoạch ôn tập và thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lập kế hoạch ôn tập và tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN CÙ LAO DUNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS TT CÙ LAO DUNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                             

Số: …/KH-THI-HKI                      TT Cù Lao Dung, ngày 09  tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I

Năm học 2018 – 2019   

 

- Căn cứ Hướng dẫn số 444/HD-PGDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Cù Lao Dung. 

- Căn cứ Kế hoạch số …./KH-HT THCS, ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cù Lao Dung  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. 

Nay Chuyên môn trường THCS Thị trấn Cù Lao Dung lập kế hoạch ôn tập và tổ chức thi học kỳ I của trường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I một số môn theo đề chung với chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn do Bộ GDĐT quy định nhằm đánh giá chất lượng giáo dục theo chuẩn chung, phù hợp mục tiêu chất lượng.           

- Qua kết quả kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của nhà trường, hiệu quả công tác dạy và học của giáo viên, học sinh; phân loại được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp chỉ đạo dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; quán triệt tinh thần Chỉ thị số 33 của thủ tướng chính phủ, thực hiện “Hai không” nghiêm túc.             

- Chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức thi học kỳ I cho học sinh các khối lớp nhằm trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản để học sinh có đủ điều kiện tham gia kiểm tra học kỳ đạt kết quả tốt.         

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ I đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng; thực hiện đúng khung kế hoạch thời gian năm học, tránh dồn ép, căng thẳng không cần thiết cho học sinh và giáo viên.

- Đối với các môn thi đề chung của trường phải đảm bảo chính xác, kiểm tra được chuẩn kiến thức kỹ năng và tư duy học sinh, phạm vi đề thi đảm bảo trong những nội dung học sinh được học (tuyệt đối tránh ra vào phần giảm tải hoặc phần học sinh chưa học đến). Mức độ đề thi phải đảm bảo học sinh trung bình có thể làm được từ 5 đến 6,5 điểm, có câu phân loại học sinh với tỉ lệ điểm phù hợp.

- Việc xây dựng đề thi và quá trình in sao phải đảm bảo tính bảo mật, tuyệt đối tránh tình trạng lộ đề thi; đề thi lưu trữ một năm phục vụ cho việc làm đề những năm sau và kiểm tra của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC. 

1. Môn thi: Các môn thi theo đề chung của trường.

  Lớp 9: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn, Lịch Sử, Địa lý, Ngoại ngữ, GDCD;  

  Lớp 8: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn, Lịch Sử, Địa lý, Ngoại ngữ, GDCD;

  Lớp 7: Toán, Vật lý, Sinh, Văn, Lịch Sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Công nghệ 7, GDCD;

  Lớp 6: Toán, Vật lý, Sinh, Văn, Lịch Sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Công nghệ 6, GDCD;

  Các môn còn lại của các khối lớp: Giáo viên dạy chủ động tổ chức ôn tập và kiểm tra  ( Hoàn thành trước 22/12/2018). Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ 8, 9, GVBM tự cho thi theo TKB (trong tuần 17).

2. Nội dung thi:

- Thực hiện theo phân phối chương trình. Phạm vi đề thi đảm bảo trong những nội dung hs được học và giới hạn trong HK I của chương trình thực học tính đến thời điểm thi.

- Cấu trúc đề thi theo hướng dẫn của bộ môn.

- Giáo viên rà soát việc thực hiện chương trình ở các khối lớp và báo cáo BGH Môn nào chậm chương trình, cần có kế hoạch dạy bù để hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ GDĐT. 

3. LỊCH THI: 

Ngày thi Khối lớp Môn thi Thời gian giao đề Thời gian

làm bài

24/12/2018 Sáng 7, 9 Tiếng anh 7 giờ 15 phút 60 phút

GDCD 9giờ 15 phút 45 phút

Chiều 6, 8 Tiếng anh 13 giờ 15 phút 60 phút

GDCD 15 giờ 15 phút 45 phút

25/12/2018 Sáng 7, 9 Vật lý 7 giờ 15 phút 60 phút

Địa lý 9 giờ 15 phút 45 phút

Chiều 6, 8 Vật lý 13 giờ 15 phút 45 phút

Địa lý 15 giờ 15 phút 45 phút

26/12/2018 Sáng 7, 9 Lịch sử 7 giờ 15 phút 45 phút

Hóa 9 8 giờ 30 phút 60 phút

CN 7 8 giờ 30 phút 45 phút

Chiều

6, 8 Lịch sử 13 giờ 15 phút 45 phút

Hóa 8 14 giờ 15 phút 60 phút

CN 6 14 giờ 15 phút 45 phút

27/12/2018 Sáng 7, 9 Ngữ văn 7 giờ 15 phút 90 phút

Sinh học 9 7 giờ 15 phút 60 phút

Sinh học 7 8 giờ 45 phút 45 phút

Chiều 6, 8 Ngữ văn 13 giờ 15 phút 90 phút

Sinh học 6,8 14 giờ 15 phút 45 phút

28/12/2018 Sáng 7, 9 Toán 7 giờ 15 phút 90 phút

Chiều 6, 8 Toán 13 giờ 15 phút 90 phút

Lưu ý:

- Buổi sáng:    6: 45 phút: tập trung.

+ Tính giờ làm bài môn thứ 1: 7 giờ 15 phút.

+ Tính giờ làm bài môn thứ 2: 15 phút sau khi hết giờ làm bài môn thứ 1.

- Buổi chiều:   13: 00: tập trung

+ Tính giờ làm bài môn thứ 1: 13 giờ 15 phút. 

+ Tính giờ làm bài môn thứ 2: 15 phút sau khi hết giờ làm bài môn thứ 1

4. Sắp xếp phòng thi, tổ chức coi thi, chấm thi: 

- Do điều kiện về cơ sở vật chất, nhà trường bố trí 11 phòng thi/19 lớp ( mỗi phòng thi trung bình từ 35 đến 40 thí sinh).

- Tổ chức coi thi: Phân công 01 GV coi thi/ phòng thi, coi thi nghiêm túc, đúng quy chế.

- Chấm thi: GVBM mang bài thi về nhà chấm.

- Sau khi chấm thi, giáo viên thực hiện chữa bài, rút kinh nghiệm làm bài cho học sinh; bài kiểm tra của học sinh lưu tại trường trong thời gian 1 năm. Việc sửa chữa điểm trên bài thi (nếu có) phải có chữ ký xác nhận của giáo viên chấm bài bộ môn hoặc Ban giám hiệu. 5. Triển khai thực hiện:           

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh chủ trương kiểm tra học kỳ theo tinh thần "Hai không"; kế hoạch thời gian tổ chức kiểm tra; chỉ đạo giáo viên ôn tập nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng bài kiểm tra.           

- Tổ chức tập huấn, phổ biến quy định công tác coi, chấm thi cho CB, GV nhà trường trước kỳ thi.           

- Rà soát học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà xa trường ... để quan tâm động viên giúp đỡ các em.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn tập hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc việc chữa bài, rút kinh nghiệm bài làm của học sinh.

6. Công tác chuẩn bị đề thi:   

6.1.  Phân công nhiệm vụ:          

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban ra đề thi và thẩm định đề thi.          

- Chủ tịch hội đồng: Phụ trách chung.          

- Phó CT HĐ: Phụ trách tổng hợp số liệu, tổ hợp, sao in, duyệt đề.          

- Phân công ra đề, thẩm định đề (Tổ trưởng, PHT)         

6.2. Thời gian:          

- Ra đề: Từ 06/12/2018 đến 15/12/2018.        

- Thẩm định đề: Từ 15/12/2018 đến 16/12/2018.          

- In sao đề, vào bì đề: Đề thi cho vào túi niêm phong, bảo mật.        

6.3. Yêu cầu và quy trình ra đề thi:         

* Yêu cầu:

- Đề thi phải đảm bảo chính xác, kiểm tra được chuẩn kiến thức, kĩ năng và tư duy học sinh, phạm vi đề thi đảm bảo trong những nội dung học sinh được học (tuyệt đối tránh ra vào phần giảm tải hoặc phần học sinh chưa học đến).

- Mức độ đề thi phải đảm bảo học sinh trung bình có thể làm được từ 5 đến 6,5 điểm, có câu phân loại học sinh với tỉ lệ điểm phù hợp.

- Phải xây dựng ma trận đề trước khi xây dựng đề thi, khi duyệt đề thi phải duyệt cả ma trận đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm.

- Bắt buộc phải soạn hướng dẫn chấm cùng với đề thi, tuyệt đối không được soạn riêng đề mà không soạn hướng dẫn chấm đi kèm. 

- Mỗi đề thi có hai người cùng xây dựng: Một người ra đề, một người thẩm định và phản biện. Người ra đề và người thẩm định là người có năng lực chuyên môn vững vàng, đảm bảo xây dựng đề chính xác.

- Việc xây dựng đề thi và quá trình in sao phải đảm bảo tính bảo mật, tuyệt đối tránh tình trạng lộ đề thi.

6.4. Quy trình ra đề thi:            

Người ra đề xây dựng ma trận đề, đề thi và đáp án theo yêu cầu đáp ứng chuẩn kiến thức kĩ năng và phân hóa, sau khi hoàn thiện thì chuyển cho người thẩm định đề thi và ma trận đề người thẩm định nghiên cứu, giải thử (không chuyển hướng dẫn chấm). Sau khi giải xong người thẩm định có ý kiến phản biện, đánh giá, đối chiếu với hướng dẫn chấm sau đó cả hai người thống nhất nội dung đề thi sử dụng. Ma trận đề, bản đề thi và hướng dẫn chấm sử dụng phải được hai người kí xác nhận vào phía sau và phải được duyệt với lãnh đạo nhà trường (kí duyệt vào sau đề thi) trước khi đưa vào in sao đề thi.            

Lứu ý:

- Thời gian làm bài thi:

+ Môn Văn 6,7,8,9: (90 phút), Toán 6,7,8,9: (90 phút); Vật lý 9, Hóa 8, 9, Sinh 9, Tiếng anh: 60 phút;

+ Các môn còn lại: 45 phút

- Thang điểm: 10, lẻ đến 0.25.

- Đề thi, hướng dẫn chấm (HDC) trình bày trên khổ giấy A4 ( theo thông tư 01 hướng dẫn trình bày văn bản), kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, lề trên: 2cm, lề dưới: 2 cm, lề phải: 3cm, lề trái 1,5cm. 

- Chương trình: Giới hạn trong chương trình HKI theo PPCT.

- Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung soạn và ra đề thi nộp cho PHT trước ngày 17/ 12/ 2018.

- Tất cả GVBM  Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, GDCD, CN (K 6, 7) nộp đề và đáp án ( 2 đề ) về cho tổ trưởng 1 bảng in trên giấy A4 có ký tên cho vào túi đựng hồ sơ và nộp file gửi qua địa chỉ email: lythanhhai.c2ttcld.cld@soctrang.edu.vn, tổ trưởng tổng hợp và nộp cho Phó hiệu trưởng trước ngày 17/ 12/ 2018. 

- Tùy theo bộ môn phần trắc nghiệm và phần tự luận (3 điểm &7 điểm hoặc 4 điểm &6 điểm)

7. Hình thức tổ chức:

- HS thi theo danh sách phòng thi (Sort theo chữ cái A, B, C...)

- 01 giám thị/ phòng thi.

8. Chấm bài:

- GVBM mang bài về nhà chấm.

- Chấm bài xong, GVBM nhập điểm lên phầm mềm VnEdu. 

9. Chữa bài và sơ kết bộ môn:

- Từ: ngày 02/ 01/ 2019  05/ 01/ 2019.

- GVCN kiểm tra lại danh sách HS lớp CN theo bảng điểm cá nhân trên phần mềm VnEdu từ 07-12/01/2019.

- GVBM nhập điểm bộ môn lên phần mềm VnEdu từ ngày 24/12/2018 đến 03/01/2019.

- Chữa bài xong GVBM tiếp tục dạy nội dung còn lại hoặc ôn tập cho HS kết thúc theo ppct HKII. Tuyệt đối không để lớp trống tiết. 

III. HOÀN THÀNH ĐIỂM VÀ CÁC CÔNG VIỆC SAU THI:

1. Hoàn thành điểm:

a. Điểm thi:

- Các môn thi không tập trung hoàn thành nhận xét, đánh giá trước ngày: 24/ 12/ 2018.

- Các môn thi tập trung hoàn thành điểm bài thi trước ngày: 03/ 01/ 2019.

b. Điểm trung bình HKI: (Kiểm tra sổ Gọi tên-ghi điểm);

- Các môn thi không tập trung hoàn thành xếp loại Tbm trước ngày: 27/ 12/ 2018.

- Các môn thi tập trung hoàn thành điểm Tbm trước ngày: 03/ 01/ 2019.

2. Công việc sau thi:  

      - GVCN xuất file và bảng tổng hợp HKI của lớp vào buổi sáng lúc 7 giờ 30 ngày 11/01/2019.

      - GVCN sơ kết lớp ngày 19/01/2019. (Dự kiến)

      - Tổ trưởng nộp báo cáo thống kê tổng hợp chất lượng HKI, báo cáo sơ kết HKI cho Phó hiệu trưởng buổi sáng 12/01/2019.

      - Kiểm tra chéo “Sổ gọi tên – ghi điểm” trên phần mềm VnEdu ngày 17/01/2019; (Tất cả 19 GVCN có bảng phân công cụ thể sau):

      - GVBM nhập file điểm hoàn chỉnh lên phần mềm VnEdu từ ngày 02/01/2019 đến ngày 03/01/2019.

      - GVCN nộp báo cáo lớp chủ nhiệm cho PHT sáng lúc 8 giờ 30 ngày 12/01/2019.

      - GVBM ghi Tbm HKI (không ký tên) vào học bạ từ ngày 21/01 đến 26/01/2019.

      - GVCN hoàn thành học bạ HKI trước ngày 29/01/2019.

IV. PHÂN CÔNG:

1. Giám thị:

- Có danh sách kèm theo.

- Giám thị thực hiện đúng qui chế coi thi.

2. Bộ phận khảo thí:

1- Ông Phan Văn Hùng                    - Trưởng ban.

2- Ông Lý Thanh Hải                  - Phó ban.

3- Ông Lê Quang Trưởng                    - Thành viên.

4- Ông Diệp Thanh Phong            - Thành viên (Giám thị hội đồng).

5- Ông Lương Bình Yên                      - Thành viên (Giám thị hội đồng). 

6- Bà Nguyễn Thị Thái Hằng         - Thành viên (Y tế hội đồng)

7- Bà Đoàn Thị Hồng Nhi - Thành viên (Phục vụ hội đồng)

8- Bà Phạm Thị Ly            - Thành viên (Sắp xếp đếm đề thi)

9- Ông Võ Văn Thành         - Thành viên (Bảo vệ, trực trống)

 

Trên đây là kế hoạch thi HKI năm học 2018 – 2019 của trường THCS TT Cù Lao Dung. Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt theo tinh thần của kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ với bộ phận chuyên môn./. 

 

 

DUYỆT HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

       LÝ THANH HẢI

                            

 

Tác giả: Lý Thanh Hải
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 02 : 3
Năm 2023 : 55